Kaart 2: percentage of adult population at high risk of diabetes

De percentage of adult population at high risk of diabetes kaart is gemaakt om het percentage volwassenen die op hoog risico zijn van de ziekte diabetes in kaart te brengen. De kaart is een heat map, heat maps kunnen worden gebruikt om percentages in kaart te brengen, maar het kan ook worden herkend aan het weerbericht waarin doormiddel van een heatmap het weer kenbaar gemaakt kan worden aan de hand van kleur.

De heatmap geeft inzicht in het risico dat de gebieden lopen in het onderzoeksgebied. Het onderzoeksgebied is Londen en alle resultaten uit het onderzoek zijn in kaart gebracht in de heatmap.

 De kaart is beoordeeld vanuit User experience en User Inferface op drie categorieën.

  • Gebruiksvriendelijkheid
  • Design
  • Informatie structuur

Vanuit gebruiksvriendelijkheid viel op dat de kaart niet erg begrijpelijk was zonder voorkennis omdat de data erg ingewikkeld is en hierdoor de percentages niet veel zeggen.

Vanuit de categorie design valt het op dat de kaart geen inzoom, uitzoom, pan, schaalbalk en noordpijl bevat. Om deze rede is het in detail bekijken van de data en het herkennen van de locatie erg ingewikkeld. Wel is de kaart responsive.

Vanuit de informatie structuur categorie valt het op dat de kaart geen titel bevat, de legenda onduidelijk is en je erg veel context nodig hebt om deze kaart te kunnen snappen. Wel is de achtergrond informatie actueel, volledig onderbouwd en vermeld in de vorm van het onderzoek.

De kaart krijgt gemiddeld over de drie categorieën een 5.3, de informatie is erg goed echter is de manier van visualiseren overbrengen van de informatie erg slecht.

URL: https://www.researchgate.net/figure/Heat-map-showing-percentage-of-adult-population-at-high-risk-of-diabetes-using-a_fig1_221835562

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top