Kaart 1: population density per vierkante kilometer

De population density per square meter is gemaakt om de bevolkingsdichtheid in kaart te brengen op wereldschaal. De kaart soort is een density map, ook wel dichtheid kaart in het Nederlands. De term dichtheid is een belangrijke term in de geografie. Naast persoonsdichtheid kan een dichtheid kaart ook gericht zijn op andere onderwerpen zoals agrarisch gebied, male/female dichtheid of dichtheid van bevolkingsgroepen of geloofsovertuiging.

De dichtheid geeft in dit geval inzicht in hoe druk bevolkt een gebied is. zo wordt onder andere inzichtelijk dat Bangladesh valt onder de meest dichtbevolkte landen van de wereld. Het doel is dus om inzichtelijk te maken waar de dichtbevolkte gebieden op de wereld zijn.

de kaart is beoordeeld vanuit User experience en User Inferface op drie categorieën.

  • Gebruiksvriendelijkheid
  • Design
  • Informatie structuur

Vanuit gebruiksvriendelijkheid viel het op dat de kaart snel laad. De kaart zal goed werken wanneer je opzoek bent naar een globaal overzicht van de bevolkingsdichtheid echter wanneer je opzoek bent naar nuttige informatie over een bepaald gebied of land zal deze kaart hiervoor geen inzicht bieden. daarvoor zijn de stappen van de schaal te groot en tot slot is het zien van de bevolkingsdichtheid in een klein land niet zichtbaar op deze kaart.

Vanuit de categorie design viel het vooral op dat de kaart geen noordpijl en schaalbalk in de kaart en kan je maar heel beperkt inzoomen en uitzoomen in de kaart. Echter zijn de kleuren in de kaart wel logisch ingedeeld. Geel is weinig en rood is veel. Dit is logica bij design principes

Vanuit de categoriestructuur valt op dat de kaart geen titel of achterliggende informatie bevat zoals een bron of achtergrond informatie. Daarnaast is de legenda onduidelijk.

Deze kaart krijgt gemiddeld een 6.0 omdat de kaart vanuit de categorie informatie structuur en design onvoldoende zijn.

URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Population_density#/media/File:People’s_-Km%C2%B2_for_all_countries_(and_us_states,_uk_kingdoms).png

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top