Ux/Ui beoordeling

Webmap 4: PDOK viewer

PDOK staat voor Publieke Dienstverlening Op de Kaart. Het is een platform waarin geodatasets van de Nederlandse overheden worden samengebracht. Deze datasets zijn open data en daarmee voor iedereen vrij beschikbaar. PDOK is in 2013 ontstaan als samenwerking tussen het Kadaster, de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en

Webmap 4: PDOK viewer Read More »

Kaart 8: Movement of people: migration and tourism

de kaart movement of people: migration and tourism is een migratie kaart waarin inzichtelijk wordt wat de migratie stromen zijn op de continenten. De projectie van de kaart is andere projectie dan de veelgebruikte mercator projectie. Dit is iets wat gelijk op valt en kan tot verwarring zorgen bij het zien van de kaart. Daarnaast

Kaart 8: Movement of people: migration and tourism Read More »

Kaart 7: topografische kaart Noord-Holland

De kaart van Noord-Holland is een topografische kaart. Een topografische kaart die zo goed mogelijk (een deel) van de aarde te beschrijven door onder andere wegen, bebouwing, infrastructuur, natuurlijke grenzen en reliëf aan te duiden. Een topografische kaart dient als een algemene kaart voor dagelijks gebruik. de topografische kaart is dan ook geïntegreerd in bijvoorbeeld

Kaart 7: topografische kaart Noord-Holland Read More »

Kaart 6: Number of open missing persons cases per 100K people in each US State

De kaart number of open missing persons cases per 100K people in each US State gaat over het aantal vermiste personen per 100 duizend personen, per staat. Op elke staat is te zien dat er twee uitkomsten zijn, het totaal aantal vermiste mensen in de desbetreffende staat en het gemiddeld aantal vermissingen per 100 duizend

Kaart 6: Number of open missing persons cases per 100K people in each US State Read More »

Scroll to Top