Author name: admin

Algemene review thematische kaarten en webmaps

Er zijn 8 thematische kaarten en 4 webmaps beoordeeld op drie categorieën. Gebruiksvriendelijkheid, Design en Informatie structuur. Uit deze criteria is een score gekomen. In dit artikel worden de belangrijkste punten vanuit de beoordelingen besproken. Op het gebied van gebruiksvriendelijkheid valt uit de scores op dat veel kaarten laag scoren op de vraag of de

Algemene review thematische kaarten en webmaps Read More »

Webmap 4: PDOK viewer

PDOK staat voor Publieke Dienstverlening Op de Kaart. Het is een platform waarin geodatasets van de Nederlandse overheden worden samengebracht. Deze datasets zijn open data en daarmee voor iedereen vrij beschikbaar. PDOK is in 2013 ontstaan als samenwerking tussen het Kadaster, de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en

Webmap 4: PDOK viewer Read More »

Scroll to Top