Revoluties van de cartografie

Wat waren de revoluties in de cartografie door de eeuwen heen die veel impact
hebben gehad op de cartografische wetenschappen?

In deze blogpost krijg je inzicht in kaarten die veel invloed hebben gehad op de cartografische wetenschap, die men de afgelopen honderden jaren heeft ontwikkeld. Van de Griekse geografen tot de hedendaagse digitale kaarten.

Mensen zijn al vele honderden jaren bezig met het ontdekken van de wereld en het
visualiseren van routes. Er is onderzoek gedaan naar de revoluties in de cartografie
en gezocht naar verschillende kaarten die impact hebben gehad. De oudste vondst waarvan bewijs gevonden is dateert van 6100 – 6300 v. Chr. Dit is een muurschildering waar een stadsplattegrond met een vulkaan en gebouwen op geschilderd zijn. Deze is gevonden in Anatolië in 1963. De oude Egyptenaren waren ook al bezig om op papyrus routes en kaarten te weergeven. Helaas zijn er niet veel van deze kaarten meer overgebleven door de korte levensduur van het kaartmateriaal (Dempsey, 2011).