De essentie van UX en UI

Voor het gebruikersvriendelijk, kwalitatief en efficiënt maken van een webviewer zijn er
designaspecten die van belang zijn voor deze zaken. Aan de hand van de UX (User
Experience)
en UI (User Interface) design heb ik 4 webviewers en 8 thematische kaarten
beoordeeld.

Het UX design gaat voornamelijk in op de gebruikerservaring. Hierbij kijkt je naar de ervaring
die de gebruiker krijgt van bijvoorbeeld een website. Het UI design gaat in op de gebruikersinterface. Dit zijn zaken als het uiterlijk van de website en welk gevoel de website
de gebruiker geeft (UI vs UX: What’s the difference between UI & UX design? | Figma, z.d.).
Voor beide designaspecten zijn er verschillende designcriteria waar je naar kunt kijken. Zo kun je kijken naar de volgende criteria:

 1. Duidelijk en eenvoudig: Hierbij kijk je naar de bijvoorbeeld het navigatiegebruik van de
  website voor de UX en naar de gebruikersinterface. Of deze er eenvoudig en schoon uitziet
  voor de UI.
 2. Responsief Ontwerp: Voor de UX kijk je naar de responsiviteit van de website. Past de
  website bijvoorbeeld het schermformaat keurig aan als je de website op andere apparatuur opent, zoals op je telefoon. Voor de UI kun je kijken of de elementen op de website zich ook aanpassen.
 3. Intuïtief Navigatie: Voor UX kun je kijken of je website duidelijke instructies bevat voor het
  navigatiegebruik. Voor de UI kijk je of de legenda en de navigatietool duidelijke iconen
  gebruikt die te begrijpen zijn voor de gebruiker.
 4. Optimalisatie en Presentaties: Je kunt voor de UX kijken naar de laadtijd van je kaart of dit snel of langzaam gaat en voor de UI kun je kijken naar de aanpassing van de kaartlagen en andere elementen op de kaart of deze zich goed aanpassen.
 5. Consistente Ontwerptaal: Voor de UX kun je kijken of je website of het ontwerp een
  samenhangend geheel is voor de gebruikerservaring. Voor de UI kijk je of de
  gebruikersinterface gebruik maakt van een goede kleurencombinatie, lettertypes en iconen, zodat de gebruiker de website nog beter begrijpt.
 6. Toegankelijkheid: Kijk of je website voor iedereen toegankelijk is. Hoe is de
  gebruikerservaring? Voor de gebruikersinterface kun je op het gebied van toegankelijkheid kijken naar de manier van kleurgebruik en of je de helderheid en de teksten kunt aanpassen in grootte.
 7. Feedback en Bevestiging: Je kunt kijken of je een feedbackfunctie kunt toepassen voor de
  gebruiker. Dit maakt de gebruikerservaring breder. Een gebruiker kan namelijk feedback
  geven. Op basis van deze feedback kun je de gebruikerservaring op de website optimaler
  maken. Voor de gebruikersinterface kun je kijken hoe je deze feedbackfunctie gaat
  visualiseren.
 8. Gebruikerstest: Voor de website kun je ook testen uit laten voeren door gebruikers, om de
  gebruikerservaring te verbeteren op basis van de feedback die de gebruikers geven na de test. Kijk naar de feedback en pas daarna de website aan als dat nodig is. Ik heb aan de hand van deze designcriteria per criteria vragen bedacht en de 4 webviewers en de 8
  thematische kaarten beoordeeld.

Voor criteria 1 heb ik gekeken naar gebruiksvriendelijkheid van het navigatiesysteem, hoe duidelijk deze te snappen is voor de gebruiker, of de gebruiker überhaupt weet waar hij of zij naar kijkt, of de webviewer onnodige elementen bevat en of de interface er overzichtelijk uitziet.Voor criteria 2 heb ik gekeken of de webviewer een optimale ervaring heeft op andere apparatuur. Ik heb dit getest door de webviewer te openen op mijn telefoon. En gekeken of de interface zich aanpaste aan het telefoonschermformaat.

Voor criteria 3 heb ik dieper gekeken naar het navigatiesysteem. Of de gebruiker deze makkelijk kan besturen, of de navigatie instructies duidelijk zijn en of deze toegankelijk is voor de gebruiker. Ook of de weg naar het hoofdmenu makkelijk te vinden is, of het bedieningspaneel duidelijk is en de iconen en de legenda te begrijpen zijn. Bij criteria 4 heb ik beoordeeld of de webviewer niet hapert of vastloopt bij het uitvoeren van verschillende functies, zoals inzoomen, uitzoomen, navigeren en aanklikken van iconen. Of de webviewer presentabel is en of de kaartlaaggrootte zich aanpast. Voor criteria 5 heb ik gekeken of dezelfde stijl wordt toegepast aan de gehele webviewer of de onderwerpstijl past bij het thema, of de kleuren en het lettertype passen bij de webviewer, of het doel van de webviewer niet wegvalt door de huisstijl en of er sprake is van spellingsfouten. Voor de toegankelijkheid van de webviewer heb ik beoordeeld of je in de webviewer elementen kunt aanpassen naar de gewenste grootte, of de webviewer ontworpen is op een manier die voor iedere doelgroep te begrijpen is, of de elementen aangepast/verplaatst kunnen worden en of de webviewer vertaald kan worden.

Voor criteria 7 heb ik de webviewer beoordeeld op de feedback aspecten. Of de gebruikers de webviewer feedback kunnen geven of er een feedbackfunctie aanwezig is en of deze feedbackfunctie beschikbaar is. En voor de laatste criteria 8 heb ik gekeken of de webviewer getest wordt door gebruikers op gebruiksvriendelijkheid of de webviewer op basis van de feedback wordt aangepast en of de webviewer de informatie actueel houdt door te kijken of er updates worden uitgevoerd.